Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Phil 4:13)

Post Page Advertisement [Top]

Tuesday, 15 April 2008, Ngutip Dari Milis UC[Kayaknya Ngutip lagi dari koran Surya]


Masterpiece Kendhi Gulu Bebek

Cak Sur sing tas lulus sekolah seni jurusan nggawe kendhi, pameran.
Kendhi sak pirang-pirang dipamerno. “Gak sembarang kendhi, iki ngono
masterpiece, sing paling hebat, kendhi seni,” jare Cak Sur pas mbukak
pameran nang Balai Pemuda.
Sing jenenge kendhi seni iku tibakno bentuke koyok gulune bebek,
mlungker-mlungker. Sing liyane malah onok sing mleyot koyok apem diincak
kudha nil. Tapi sampek telung ndino gak onok sing tuku kendhi gulu bebek.

Mau sore onok pengunjung loro. Jenenge Pendik ambek Pi'i. Arek loro
thingak-thinguk. Cak Sur langsung nyidhek. “Iku ngono seni
adiluhung.”
“Lek tuku satus kendhi regane piro? Ojok larang-larang, aku tuku akeh,”
jare Pendik.
Cak Sur sueneng onok sing ngajeni karya senine koyok kolektor jenenge
Pendik iku. Kendhi entek. Pameran langsung ditutup. Bengine Cak Sur mara
nang omahe Pendik. Arek iku pengin weruh koyok opo kolektor seni iku
majang kendhi sak mono akehe. Tapi Cak Sur gak isok parkir nang ngarep
omahe Pendik. Onok arek-arek nggerumbul. “Wah, ojok-ojok wong-wong iku
kagum ambek karyaku,” batine Cak Sur ambek nyidhek.

“Ayo… sopo maneh, rek! Lek isok mecahno kendhi gulu bebek sing paling
adoh entuk panci. Lek sing pecah kendhi sing nang tengah entuk
nyunyuk kompor. Lek sing paling idhek entuk permen cecak!” Pendik
ambek Pi'i bengok-bengok.
Wong-wong tuku bal tenis sing digawe nyawat kendhi. Dhuak… praaak! Kendhi
tengah pecah, entuk nyunyuk kompor. Pruak… kendhi gulu bebek sing jare Cak
Sur masterpiece pecah. Arek iku entuk panci gak kathik tutup.

Cak Sur tuku bal tenis loro. Sitok dipasno bathuke Pendik, sitok dipasno
pipine Pi'i.

No comments:

Post a Comment

Bottom Ad [Post Page]